• Kreativitetsfysik

  Jag heter Lena Frölander-Ulf och jag är barnboksförfattare och illustratör på heltid sedan debuten 2006. Jag har bokpratat i bibliotek och skolor i många år, och skriver här om sånt som väckt intresse. Det jag kallar kreativitetsfysik är en liten teori om skapande; om att odla ett slags påhittighetens energi. Tankekompostering, idéodling och risktagning i flytande form är viktiga element i min högst subjektiva lära. I mitt fall har mina metoder lett till en hel massa olika härligheter, från vardagliga små & vackra roligheter till mitt yrke; att skapa barnböcker med hela hjärtat.

 • Vad är kreativitetsfysik?

  KREATIVITETSFYSIK är vad jag kallar min ganska subjektiva och mycket undanglidande lära om skapandets energi, form och rörlighet. Underavdelningar av kreativitetsfysik är till exempel kompostering, idéodling och teorin om risktagning i flytande form.

   

  ENERGI uppstår inte ur ingenting och den försvinner inte. Energi ändrar form. Detsamma gäller kreativt arbete. Att skapa är en fysisk handling, där en människas livsenergi förvandlas till något annat, fast form eller immateriellt. Att skapa ur intet går inte. Det behövs både en bördig jordmån – berikad av den kreativa komposten – och mängder av koncentrerad energi. Efter ett intensivt arbetspass är jag ofantligt trött, törstig och vrålhungrig. Men lycklig.

   

  Jag brukar försöka att inte tänka för mycket på FORM; på vad jag vill säga eller hurdant slutresultatet borde bli. För om jag sköter min kreativa tanke- och fantasikompost väl, kommer allt det jag hade på hjärtat att växa fram naturligt. På det sätt som passar just mig allra bäst.

   

  Kreativitetsfysik handlar också om att våga flyta omkring på risken att det aldrig blir något. Bara glida omkring i skapandet, och inte sitta och vänta på det perfekta tillfället eller den fulländade idén. På att en redaktör ska höra av sig. På att omständigheterna ska vara precis de rätta. Det är inte viktigt. Det viktiga är att ge sig hän åt det underbara i att hitta på! Och att skapa något eget, oberoende av yttre (och inre) omständigheter och förväntningar.

   

  Ju mer man odlar sin påhittighet, desto mer kommer att gro av bara farten. Och med en dos envishet, flera spadtag hårt arbete och uthållighet, kan det till sist bli till exempel en bok. Men det vet man först sen när det verkligen blivit en. Tills dess är varje idé och arbetsinsats erfarenheter som aldrig är förgäves, utan helt enkelt material till komposten. Som en dag kan spira till något helt nytt.

  Alla kan odla idéer och påhittighet!

  All Posts
  ×